NHỚ Ở TRUNG DU- thơ

 

Ngô Minh

 NHỚ Ở TRUNG DU

                       Cho Tâm

ngày vắng em ngày rối bời anh

Tam Đảo chiều vầng mây an ủi

phố cỏ Việt Trì chú bê lạc mẹ

gió lú hàng cây gió quẩn đồi


bạn Long Xuyên thương anh buồn lặng (*)

hỏi thăm hoài về Huế mù khơi

cầu vồng dắt cơm mưa vớt vát

giây phút em anh tắm chợt xa vời


đêm ắp đầy em đêm thức anh

bốn phía mắt sao ái ngại nhìn

anh như cây cọ đồi bên đứng

ngóng mãi chuyến tàu Vĩnh Yên lên...


------------
  Bạn Long Xuyên tức Ngô Khắc Tài nhà văn hiện ở Long Xuyên cây bút văn xuôi có tiếng).

Ngô Minh

Gửi Ninh Hòa

Cám ơn sự chia sẻ

Ninh Hòa

Nhà thơ nhớ vợ nhà thơ khóc
Vợ nhớ nhà thơ nơm nớp lo
Bốn phía mắt sao làm thám tử
Nhà thơ thơ thẩn phía xuôi đò

Hehe!!! Chia sẻ chia sẻ...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2246','b11creo787jaifr41ncdgn8sd1','0','Guest','0','54.162.159.33','2018-09-22 19:56:32','/a270845/nho-o-trung-du-tho.html')