THÔNG TIN THÊM ViỆC GÓP CÁT ĐÁ XÂY MỘ PHÙNG QUÁN

 THÔNG TIN THÊM VIỆC GÓP CÁT ĐÁ XÂY MỘ PHÙNG QUÁN 
      
Mặc du việc kêu gọi góp cát đá chỉ trong  2 tháng 10 11- 2010 nhưng sau  khi kết thúc 2 tháng vẫn có nhiều  nhà văn trí thức và  những người ngưỡng mộ Phùng Quán tiếp tục đóng góp. Chúng tôi vô cùng  biết ơn tấm lòng của bè bạn. Sau đây là danh sách những người góp cát đá từ 1/11/2010 đến 10/1/2011:


 133

  Nhà văn Trần Thùy Mai Huế

   500.000 VND

 134

Thái Thu Lan (vợ nhà văn Huy Phương) Sài Gòn

1.000.000 VND

 135

 Nguyễn Bảo An và Đinh Kỳ Thanh Sài Gòn

   300.000 VND

 136

  Lê Tất Sĩ  

   200.000 VND

 137

 Mai Phương và  các nhà văn tỉnh Quảng Ninh 

2.000.000 VND

 138

 Đặng Văn Dũng

   300.000 VND

 139

Hoàng Quý Thân và Nguyễn Thị Nhu Hà Nội

   500.000 VND

 140

 Hoàng Tấn Trung Quảng Trị 

   200.000 VND

 141

 Nhà báo Minh Tự báo Tuổi Trẻ 

   500.000 VND

 142

 Một người mến mộ PQ nhờ chị Kim Ngân chuyển

2.000.000 VND

 143

 Đào Tiến Thi Hà Nội (gửi cháu PĐ Quyên)

   300.000 VND

 144

 Nhà thơ Ngô Minh  Huế 

1 000.000 VND

 145       Nhà thơ Phạm Quốc Ca Đà Lạt                                                300.000 VND

  146       Nhà văn Trần Nhương Hà Nôi                                               1.000.000 VND

  147       Nhà văn Nguyễn Đặng Mừng                                                    500.000 VND

 148       Nhà báo Lê Đức Dục báo Tuổi Trẻ                                            500.000 VND

 149       Nhà văn Nguyễn Đức Tùng Canada 100 đô-laCND=             2 080.000 VND

 150       Nguyễn Thị Dư Khánh TP HCM                                               500.000 VND

 151       Ngô Thị Hà Châu TP HCM                                                      1.000.000 VND

 152       Lê Văn Bài. TP HCM                                                                1.000.000 VND

  153      Trần Văn Chút TP HCM                                                             200.000 VND

  154      Nguyễn Mười TP HCM                                                              500.000 VND

  155      Đỗ Quang Ninh TP HCM                                                            500.000 VND 

  156      Đoàn Minh Tâm TP HCM                                                           200.000 VND

  157     Trương Trọng Nghĩa                                                                    100.000 VND

  158      Hãng phim truyện VN                                                               1.000.000 VND

  159      Đạo diên Lê Đức Tiến                                                                 500.000 VND

  160       Bành Mai Phương                                                                     200.000 VND

  161      Bùi Việt Hà                                                                               1.000.000 VND

  162      Nguyễn Trọng Chức báo Tuổi Trẻ                                          1.000.000 VND

  163      Vợ chồng anh Lê Gia Ninh Huế                                              1.000.000 VND

  164    Một GS-TS Toán học ở Hà Nội ( không  chịu nêu tên)               3.000.000 VND

  165    Nhà thơ Trần Ninh Hồ Hà Nội                                                      500.000 VND

   166     Nhà thơ Nguyễn Quang Khuê Hà Nội                                        500.000 VND  
   167     Tiến sĩ toán học Nguyễn Xuân Tấn( em kết nghĩa của PQ)         2.000.000   VND
     168   Trương Gia Bình Bùi Quang Ngọc và tập thế
              lớp học sinh Troờng Chu Văn An 1970-1973 :                        20.000.000 VND
    169   Nhà thơ NSND Lê Huy Quang                                                     500.000 VND
     170  Nhà thơ-nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo                                               500.000  VND
     171 . Nhà thơ Du Tử Lê Mỹ                                                            100 USD
    172   Phan Thanh Hải Hà Nội                                                          1.000.000 VNĐ

   
Tổng hợp số tiền góp cát đá đến 3/1/2011 như sau: 

I.VND:    177.993.000VND
II.Ngoại tệ  :

-Anh Hà Dương Tường đã đổi 1300 Euros bạn bè đóng góp thành  1741 31 USD tỷ giá thời điểm đổi được 33.938.000 VND. Anh Tôn Gia Khai ở Ba Lan  gửi 300 USD=5.800.000VND ( Số tiền anh Khai góp đã cộng trong VND)

-100 EURO  Anh Trần Duy Nghĩa ở Pháp gửi chưa đổi

-200 Franc Thụy Sĩ đổi được 4.000.000 VND.

III. Như vậy tổng số tiền hỗ trợ góp được là :  

 219.131.000 VND + 100 EUROS + 100 USD = 223.681.000 VND 

Kính thông báo để mọi người được rõ. Kính chúc những tấm lòng mến yêu nhà thơ Phùng Quán luôn bình an hạnh phúc.

                                                                        Ngô Minh kính báo