Thơ Xuân tặng cháu nội

 

Thơ Xuân tặng cháu nội


Ngô Minh


Ta Ta 15 tháng tuổi
ĐIỆN THOẠI


Bà nội hỏi :

-   Ba Bình điện thoại mần răng ?

Ta Ta giơ  nắm tay lên tai :

- Dạ dạ dạ dạ...

Ông nội điện thoại mần răng :

Ta Ta cười khanh khách :

Ừ ừ ừ ừ..


Ôi cháu  của ông  rất giỏi

mới mười lăm tháng tuổi
đã biết
 
Trẻ : dạ

 Già :  ...

CHÚ MÈO BAY


Ông mua quả bóng bay

Tặng Hiền Anh chơi Tết

Nhìn quả bóng bay cao

Hiền Anh cười khanh khách

- Ông kìa
Mèo bay
Mèo bay !


PHÁO HOA


Giao thừa Hiền Anh xem pháo hoa

Sáng dậy còn đòi bồng đi xem pháo nở

Cháu ơi pháo hoa chỉ nở ban đêm

Như hoa quỳnh vậy


Còn ban ngày pháo ngủ

như trăng

CHÚC NĂM MỚI


Sáng mừng Một

Ta Ta bỗng giơ tay chào ông

CHÚC MỪNG NĂM MỚI !


CHÚC MỪNG NĂM MỚI !
Cháu của ông ơi

Suốt đêm qua ngủ say

Chỉ thức dậy xem pháo hoa mấy phút

Ai dạy cháu câu nói ngàn đời


Ông nghe mà thảng thốt


                   Mùng 2 Tết Mão

( Ta Ta là tên gọi thường ngày của cháu nội Ngô Phan Hiền Anh)

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2246','kiotv0d9jt98ts3uui1infsuk5','0','Guest','0','54.162.159.33','2018-09-22 19:50:58','/a278955/tho-xuan-tang-chau-noi.html')