THÔNG BÁO ỦNG HỘ QUỸ PHÙNG QUÁN

THÔNG BÁO ỦNG HỘ QUỸ PHÙNG QUÁN

 Kính gửi  độc giả  ngưỡng mộ nhà thơ Phùng Quán

         Sau khi xây dựng lăng mộ vợ chồng nhà thơ Phùng Quán-nhà giáo  Vũ Bội Trâm xong số tiền còn lại  chúng tôi  đã lập QUỸ PHÙNG QUÁN và tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ để QUỸ PHÙNG QUÁN  ngày càng lớn lên trước cơn lạm phát đang tăng hiện nay.

Cho đến  ngày 25-3- 2011 chúng tôi đã nhận được hỗ trợ QUỸ PHÙNG QUÁN của những “Mạnh thường quân” sau :

1- Nhà thơ Bành Thanh  Bần Hà Nội 5 .000.000 VNĐ

2-Ông chủ đỏ Lê Minh Ngọc Sài Gòn         5.000.000 VNĐ

3-Ông Đỗ Đức Trích Vũng Tàu                   3.000.000 VNĐ

 Rất cảm ơn những tấm lòng đối với nhà thơ Phùng Quán

                                                 TM BQL QUỸ PHÙNG QUÁN

                                                            Nhà thơ Ngô Minh

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2246','gd2hqa2ej876t8nvlirf1qc3i6','0','Guest','0','54.162.159.33','2018-09-22 20:01:17','/a288048/thong-bao-ung-ho-quy-phung-quan.html')