NGÀY 3-5 NGÀY TỰ DO BÁO CHÍ THẾ GIỚI

alt

NGÀY 3-5 NGÀY TỰ DO BÁO CHÍ THẾ GIỚI (World Press Freedom Day).

 
 

 

 Tổng thống thứ ba Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Thomas Jefferson là … Nếu bắt tôi phải quyết định chọn giữa một chính phủ không có báo chí hay báo chí mà không có chính phủ thì tôi sẽ không do dự lấy một phút khi quyết định lựa chọn điều thứ hai
 Tổng thống thứ ba Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Thomas Jefferson là … Nếu bắt tôi phải quyết định chọn giữa một chính phủ không có báo chí hay báo chí mà không có chính phủ thì tôi sẽ không do dự lấy một phút khi quyết định lựa chọn điều thứ hai

Nguồn: trannhuong.com

Mashabiash

All internet will be CRASHED with XEvil!?

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0 XEvil 4.0 is a revolutionary application that can bypass almost any antibot protection. Captcha Recognition Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo, Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8.4 million other types! You read this - it means it works! ;) Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version. Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"