Mời nghe nhạc Lâm Thị Mỹ Dạ

By NGÔ MINH

Mời nghe nhạc Lâm Thị Mỹ Dạ

Theo yêu cầu của nhiều bạn Ngô Minh đã nhờ Nguyễn Trọng Tạo post một số bài hát của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ sáng tác. Mời các bạn cùng nghe.

RU TÂY NGUYÊN

Ca sĩ Hữu Quang - Phương Nhi - Cẩm Nhung


TUỔI CHIỀU

Ca sĩ: Phương Nhi


Mời bạn nghe tiếp những bài khác ở đây

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2246','mr5l7c35epctd27c2bms9lcfe5','0','Guest','0','54.162.159.33','2018-09-22 20:29:05','/ac28439/nhac.html')